18+ Đọc ngược

Giải trí chút.

Ai đọc ngược mấy dòng dưới đây được nào?

 • Các cụ có câu
 • Mừng cho em nó
 • Thương nhau mà sống
 • Có chổ đứng
 • Con đã đi xa
 • Tình như giấc mộng tan
 • Một buổi tan trường
 • Cá chà bặc
 • Lá chà bồn
 • Cá vào đầm
 • Tu phải đạo
 • Đàn ông đích thực

Trong sáng, ai hiểu sao hiểu 🙂