MỞ HÀNG

Mở hàng là cách người Nam Kỳ nói khi khai trương hoặc bắt đầu một cái gì đó. Thường cái gì đầu tiên được quan niệm rất là trọng yếu, ông bà xưa tin là nếu mọi chuyện suôn sẻ ban đầu thì những cái đi sau sẽ cũng thế mà thuận buồm xuôi gió.

Nói đúng ra thì domain này đã từng tồn tại nhưng sau một thời gian thì bị … sập vì không đóng tiền thường niên. Rồi cũng suy nghĩ có nên tiếp tục xử dụng hay không, và cuối cùng quyết định là nên làm lại nó. Phần là để lưu lại những hình ảnh, suy nghĩ; phần là để chia sẻ những kỷ niệm, trải nghiệm và kiến thức với bằng hữu xa gần.

Thế là viết thôi!

10600600_694753017275192_5377338455831419323_n

 

“Sáng giờ chưa mở hàng nha mấy đứa nhỏ, xớ rớ đổ bể tao đập thấy mụ nội à….”- Saigon 1964, Hình lụm trên mạng.

– Biên xong ở Nhà Bè, khuya ngày 20 tháng 10 năm 2014./.