Chia tay có vui đâu bao giờ?

Xong phim!


Vậy là mình đã quyết định là sẽ đổi việc, và lần nầy sẽ là lần thứ hai thay đổi công việc. Không biết người khác ra sao nhưng với mình bây giờ mặc dầu đã không đi làm 2 ngày nhưng vẫn chưa dứt được ý nghĩ là đã nghỉ?

Tự biết hiện tại mình đương háo hức đuợc đặt chân đến miền đất mới, tìm thấy được nhiều niềm vui mới, học hỏi thêm được nhiều cái mới. Nhưng mình cũng không biết nó có đủ át đi cái cả giác buồn nhớ len lỏi trong lòng lúc nầy.

Chọn việc bước đi trên một con đường mới, những cuộc chia tay là điều không thể tránh khỏi. Vậy nên phải tự dặn bản thân không được yếu lòng. Bởi chia tay không có nghĩa là mãi mãi chẳng bao giờ gặp nhau lần nữa. Chỉ cần biết rằng chúng ta vẫn dành cho nhau một chỗ trong trái tim, để luôn ghi nhớ những tháng ngày tươi đẹp ấy, là đủ rồi, phải không?

Nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại!
Tạm biệt!
Fun 3

Sẽ nhớ mọi người lắm đa 🙁

10676180_10203803267110740_1276670203368885765_n

1 thought on “Chia tay có vui đâu bao giờ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *