Văn phòng chiều cuối năm

Cuối năm ai cũng tất bậc, phần lo cố làm cho đặng những chuyện còn dang dở, phần cũng muốn kiếm chút đỉnh để có được một cái Tết tươm tất hơn so bì những năm trước đó. Dân văn phòng thì lo chạy số để đủ chỉ tiêu cuối năm, phần cũng lo cho mấy hoạt động cuối năm, nhìn vui lắm!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *