Hình Nam Kỳ- Cầu Mỹ Thuận

Đất Nam Kỳ chí góp mặt hơn 300 năm nay, nhưng đã ghi nhiều dấu ấn về mọi thứ, từ sản vật, phong tục ,văn hóa, ẩm thực tới tính cách con người.

Nhân dịp kiếm được tấm hình đẹp chụp hồi Tết đi Vĩnh Long chơi.

TLN111228328_29_30_tonemapped

Đất 9 rồng

TLN111228331_2_3_tonemapped

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *