Dân ca Nam Kỳ: LÝ CHIM QUYÊN

Ai sinh ra lớn lên ở Nam Kỳ chắc cũng không ít lần nghe qua câu ca dao nổi tiếng gắn liền với bản dân ca Lý Chim Quyên

“Chim quyên ăn trái nhãn lồng,

le the quen chậu vợ chồng quen hơi”

Về sau sọan giả Diệp Vàm Cỏ có sọan lại lời mới cho bản nầy cũng khá hay và Nam Kỳ

Chim quyên quầy ăn trái quay
Nhãn nhãn lồng, nhãn nhãn lồng
Ơi con bạn mình ơi, ơi con bạn mình ơi

Lia thia quầy quen chậu quay
Vợ vợ chồng, vợ vợ chồng
Ơi con bạn quèn ơi, ơi con bạn quèn ơi

Chim ơi chim xa rừng thì chim thương núi nhớ non
Người cách xa cội nguồn này người cách xa cội nguồn
Ôi đâu còn có gì buồn hơn ôi đâu còn có gì buồn hơn

Chim quyên quầy lúc chậu quay
Bỗng bỗng quỳ, bỗng bỗng quỳ
Ơi con bạn mình ơi ơi con bạn mình ơi

Ba năm quày đợi được quay
Huống huống gì, huống huống gì
Ơi con bạn một năm, ơi con bạn một năm

Chim ơi chim xa rừng thì chim thương núi nhớ non
Người cách xa cội nguồn này người cách xa cội nguồn
Ôi đâu còn có gì buồn hơn ôi đâu còn có gì buồn hơn

Chim quyên quầy xuống suối quay
Thả thả mồi, thả thả mồi
Ơi con bạn mình ơi, ơi con bạn mình ơi

Thương em quày lao khổ quay
Ảnh ảnh ngồi, ảnh ảnh ngồi
Ơi con bạn chẳng yên, ơi con bạn chẳng yên

Tân cố Lý chim quyên

Mình nhớ hồi còn sinh viên có ở chung một anh bạn người miền Bắc có kể mình nghe về loại nhãn lồng ở miền đó khi  phải dùng lồng che lại để hạn chế chim chóc tới phá phách. Nên loại nhãn lồng trong bản nầy chắc chắn phải là loại nhãn lồng ở miền Nam. Có lẽ đứa trẻ miền quê nào ở miền Nam cũng đã từng biết qua trái nầy, nó mọc hoang ở những bụi cây, bờ rào… Hồi nhỏ, đi đâu gặp trái chùm bao mình thường hái bỏ túi đem về chơi, cho mấy đứa em, hoặc bỏ vô miệng… ăn. Không ngon lắm, nhưng ngọt ngọt, ăn cũng vui. Chứ nếu mà ăn trái nhãn (đang ở trong lồng) của miền Bắc thì sẽ bị người ta ….. vác cây ra đập

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *