Dân ca Nam Kỳ: Lý kéo chài

Thay đổi không khí bằng bản Lý kéo chài, một bản dân ca miền Nam khá phổ biến, mình nghĩ chắc ai cũng biết qua bản nầy.

Lời:

Gió lên rồi căng buồm cho khoái
Gác chèo lên ta nướng khô khoai hờ hơ!
Nhậu cho tiêu hết mấy chai
Khoan hỡi khoan hò
Bỏ ghe mà nghiêng ngửa ớ ơ là hò
Không ai chống chèo
Không ai chống chèo ơ hò ơ hò là hò ơ hơ….

2 thoughts on “Dân ca Nam Kỳ: Lý kéo chài”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *