Thể điệu: KIM TIỀN HUẾ

Bản đờn này là 1 trong 3 bản liên hoàn, gọi là Lưu Bình Kim (Lưu Thuỷ đoản, Bình bán vắn, Kim tiền Huế). Điệu đờn vẫn là ở tình huống đối đáp, kể chuyện lúc cao trào…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *