THỂ ĐIỆU: LIỄU THUẬN NƯƠNG

Liễu Thuận Nương là tên một bản nhạc, chưa xác định được tác giả, được xếp vào bộ Ngũ Điểm, có hơi Quảng. Là một bản nhạc có giai điệu đẹp, Liễu Thuận Nương được xử dụng nhiều trong các cuộc đờn ca tài tủ trong gia đình, nhóm bạn, cũng như trong các lò luyện đờn ca tài tử, cải lương. Sân khấu cải lương cũng có nhiều kịch bản sử dụng điệu Liễu Thuận Nương trong những tình huống vui tươi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *