Thể điệu: SƠN ĐÔNG HƯỚNG MÃ

Thể điệu SƠN ĐÔNG HƯỚNG MÃ nầy rất thường hay xuất hiện trong mấy tuổng hát cổ trang, còn những tuồng xã hội thì hình như không thấy (hoặc mình chưa từng coi qua). Bản này cũng rất ngắn và dễ đờn.

Trích tuồng Bao Công Phiên Phiên trả thù

Trích tuồng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

Điệu nầy thi thoảng cũng đựơc xử dụng để “gối đầu” để vô Vọng cổ thay cho câu nói lối hoặc ngâm thơ như trong bài Cô bán đèn hoa giấy (phút 04:40)

“Khói chinh chiến bay vùng lên, máu đổ đầu rơi
Em lìa quê tìm nơi bình an
Cùng cha mẹ ra ngoài thành thị
Nên mấy năm liền em không còn bán đèn”

Trích tuồng Vùng đất yêu thuơng

“Thiệt ngán ngẩm… bà giấu tui

Bằng lòng cho nó theo trai

Tui sầu đau bà cũng lặng thinh

Mầy nói gì vậy? Đồ mắc dịch

Tối ngày say lè nhè

Nhìn nó khổ, tao không đành

Bà xúi biểu nó bỏ tui

Ông trời ngó xuống mà coi

Mẹ chồng cho nàng dâu mình lấy trai

Mầy lớn giọng coi chừng bị nhục

Uống rượu như hủ chìm

Mà đòi vợ nó chung tình”

Trích tuồng Phạm Công Cúc Hoa

(Tào Thị)
Nó tinh quái hơn là yêu
Chúng nói dối em liên miên
Chúng đòi đi, lùa gà trâu ra đồng sâu
Không chịu học, chịu hành gì hết trọi
Hể quần áo rách, em may liền
Mà chúng bỏ nhà đi rồi

(Phạm Công)
Sao em đứng một thành hai
Ngực thấp, bụng cao


(Tào Thị)

Vậy chàng nghi rằng em đã thọ thai


(Phạm Công)

Vợ chồng cách biệt, mà nàng có thai được
Thật giỏi vô cùng, đồ bạo tàn, lăng loàn
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *