Tương truyền về bản VĂN THIÊN TƯỜNG

Trong cổ nhạc Nam Kỳ có một điệu tên là Văn Thiên Tường, ngoài điệu Tứ Đại Oán, thì có lẽ Văn Thiên Tường là một trong những điệu ca mùi nhất.Lời lẽ bi thương nhưng trầm hùng tình cảm dạt dào, soạn giả thường dùng điệu hát này để cho các nhân vật giải bày tâm sự. Càng nghe điệu này càng cảm động rơi nước mắt .

Tác giả tương truyền là ông Ký Qườn – Trần Văn Quờn ở xứ Vĩnh Long ,điệu này ra đời vào những năm 20 thế kỷ trước. Tuy nhiên, cũng có tương truyền khác là bản Văn Thiên Tường do ông Trần Quan Thọ, một nhạc công của triều đinh, vô cư ngụ tại đất Mỹ Tho sáng tác vào cuối thế kỷ 19. Ông cảm cảnh nhà yêu nước Thủ Khoa Huân nổi lên chống Pháp (trào vua Tự Đức), giống với hoàn cảnh của ông Văn Thiên Tường vị quan trào Nam Tống (TQ) chống giặc Nguyên xâm lăng, cả hai cuộc kháng chiến đều thất bại, hai ông đều bị giặc bắt, tù đày và đến khi bị xử tử vẫn hiên ngang khí tiết. Ông Trần Quan Thọ mới mượn cái tên Văn Thiên Tường để nói về ông Thủ Khoa Huân hòng tránh tai mắt.

Nho gia đề cao chữ ” Trung quân” không thờ 2 chủ mà nhiều người gọi nôm na là cứng đầu , dân ghét nho gọi là ngu trung . Nhưng nói gì thì gì, sự trung thành, thành thực của một bầy tôi vẫn là điều mọi người kính trọng.

Ở Việt Nam ta có một giai thoại về chuyện thờ 2 chủ này .

Khi Pháp qua VN, Tôn Thọ Tường rủ bạn là tiến sĩ Phan Hiển Đạo ra cộng tác với Pháp, Pháp mua chuộc tiến sĩ Phan bằng mọi cách .Bản thân tiến sĩ chưa trả lời có cộng tác hay không thì chuyện tới tai cụ Phan Thanh Giản ,cụ nhắn với tiến sĩ Phan Hiển Đạo rằng :” Thằng Tường thì không sao chứ thằng Đạo thì không được vì nó đã hưởng lộc triều đình” , rồi viết mấy chữ “Thất thân chi nữ, hà dĩ vi trinh” (Con gái đã bị thất thân, sao cho là trinh được) ”

Bế tắc, tiến sĩ Phan Hiển Đạo đã tự tử khi mới 42 tuổi, bản thân ông là một bậc thầy đờn kìm trong đờn ca tài từ của xứ Định Tường .

Phong Việt.

Điệu Văn Thiên Tường

Chúng ta nghe lại điệu Văn Thiên Tường lớp dựng do Phượng Liên ca trong trích đoạn ” tuyệt tình ca”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *