Đạp-cứt-không-hay

Đạp-cứt-không-hay là một hiện tượng… đạp cứt. Haha, giỡn!

Đạp-cứt-không-hay là cách nói ví vo cho những hành động mình không muốn làm nhưng bằng một cách vô tình nào đó đã làm những hành động đó. Rồi một ngày nào đó dòm lại, mình lại tự biện minh cho những hành động đó là do….không hay không biết.

Thí dụ dễ hiểu ha. Kiểu như ở Việt Nam nhà nhà kêu ca môi trường ô nhiễm nghiêm trọng nhưng chẳng còn mẹ nào xách giỏ đệm đi chợ cả, toàn xài túi nilon. Nói là ô nhiễm nhưng nhà nhà xài xe, dư xíu nữa thì thêm chiếc xe hơi chạy lấy le. Chửi nhiệt điện thủy điện nhưng nhứt định phải bật máy lạnh và nhơn tiện chửi luôn sao điện cứ tăng giá. Chửi tụi “bồ câu” ăn uống bất nhơn nhưng đụng chuyện thì sẳn sàng nhét vài trăm để tụi nó êm chuyện đi luôn. Chửi bọn binh lính và bọn vua quan hèn nhát để ngoại bang uốn lưỡi cú diều, ngoài biển phong tỏa thuyền bè, nhưng con trai tôi phải đào tạo thành kỹ sư bác sỹ, sau còn ra nước ngoài định cư, tuyệt không thể đi lính đặng bảo vệ tổ quốc. Đất nước nầy đầy bà mẹ Việt Nam anh hùng nhưng “Oh no, not me” :)))

Ai làm con người ta trở nên như vậy? mình nghĩ đó là do giáo dục và môi trường sống mà nên. Một nền giáo dục nhân bản sẽ dạy con người ta suy nghĩ và hành xử theo một chuẩn mực mà xã hội đó định nghĩa ra. Một môi trường giáo dục nghèo nàn rồi sẽ tạo ra một thế hệ què quặt trong suy nghĩ.

Mình là một người như vậy, trong một thế hệ đạp-cứt-không-hay.

2 thoughts on “Đạp-cứt-không-hay”

  1. chánh xác.
    môt xã hội mà mọi người chỉ lo đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu mà miêng luôn cao rao những điều văn minh, cao thượng…
    giống như những điều Phong nói trong bài viết, một xã hội u mê mà bản thân mỗi thành viên không tự thay đổi thì đừng hòng đòi hỏi cái xã hội đó thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp.
    đọc bài này giải toả đc tí bức xúc trong lòng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *