Vô thường lắm

Trái đất có hơn bẩy tỷ người, mỗi ngày hàng ngàn em bé được sinh ra nhưng cũng có hàng ngàn người mất đi. Có những người ra đi vì tuổi già, có người vì bệnh tật tai nạn… có hàng trăm ngàn lý do khiến cho bất kể ai trong chúng ta có thể trở về cát bụi. Sinh ra trên đời, được làm kiếp người đã là một ơn huệ. Nhưng trong cái cuộc sống đầy những thứ xảy đến bất ngờ này sự sống và cái chết dường như thật mong manh.

Một đời người nếu may mắn có thể sống tới tuổi ” xưa nay hiếm”, nếu không thì cũng như hàng trăm ngàn người khác phải ra đi khi tuổi còn xanh.

Vì thế mới nói cuộc sống là vô thường, cái gì đến thì chắc chắn nó sẽ đến, cái gì không đến có cưỡng cầu cũng không bao giờ xảy ra. Biết là vậy, biết là sẽ phải chấp nhận, nhưng sao tránh khỏi nổi đau vò xé tâm can, nỗi đau của sự mất mát đi người mình yêu mến…

Người ta nay ở mai đi, sinh ra rồi mất đi theo một vòng tuần hoàn, không có ai có thể nán lại cuộc đời này lâu hơn cái quy luật đã định sẵn… Vì vậy hãy yêu thương đi!

Vĩnh biêt bạn, Bình Xuân 20/12/2015

IMG_0817

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *