Coi lợi tuồng cải lương: ĐƯỜNG GƯƠM NGUYÊN BÁ

“Trong buổi dạ yến do Sứ quân khoản đãi mừng chiến thắng. Thượng tướng Nguyên Bá đã tỏ tình cùng Thủy Cúc vì không biết nàng là hôn thê của thái tử Ngũ Châu. Biết được việc này, Ngũ Châu tìm đến tận tư dinh của Nguyên Bá toan giết chàng vì cho là mình bị sỉ nhục. Sứ quân đến kịp ngăn cản trận đấu và trừng phạt Ngũ Châu bằng cách buộc Ngũ Châu phải theo Thiền Sư Đông Sơn lên núi Triều Vân học đạo 3 năm.

Để thử lòng người mình yêu mến, sứ quân ra lệnh Nguyên Bá đưa Thủy Cúc lên núi Triều Vân thăm Thế tử Ngũ Châu rồi Ngài cải trang theo dò xét. Dịp đó sứ quân biết Ngũ Châu không học đạo mà chỉ luyện võ nên chưa sửa đổi tâm tính tiểu nhân, cho đến khi Ngũ Châu ra lệnh Nguyên Bá hủy họai nhan sắc Thủy Cúc thì Sứ quân xuất hiện trừng phạt cả hai thầy trò bằng cách buộc Thiền Sư Đông Sơn phải cắt thủ cấp Ngũ Châu. Con của Thiền Sư là Lâm Vũ tự sát để lấy thủ cấp cho Đông Sơn mang về kinh dâng nạp. Nơi đây, sứ quân buộc Đông Sơn phải cho Lâm Vũ thay Ngũ Châu nối ngôi Ngài, Đông Sơn đành chấp thuận và hẹn một năm sau. Sứ quân cũng ra lệnh tác hợp Nguyên Bá và Thủy Cúc, nhưng chàng không chấp thuận nên bị hạ ngục.

Một năm sau … Thiền sư trở xuống kinh đô báo tin Lâm Vũ đã chết. Sứ quân ra lệnh tha Nguyên Bá và yêu cầu chàng kế vị mà lo cho trăm họ. Bấy giờ, Nguyên Bá mới tiết lộ sự thật: Một đêm mưa năm trước, chàng đã bị kẻ gian ám hại, nhưng đã bị chàng chặt đứt một cánh tay, cũng nhờ vậy Nguyên Bá biết kẻ đó là Thế Tử Ngũ Châu. Chàng tin rằng sau một năm học đạo, Thế tử đã trở nên người xứng đáng để nối ngôi trời. Thiền sư Đông Sơn cũng nhìn nhận sự thật.

Sứ quân truyền ngôi cho Ngũ Châu rồi cùng Nguyên Bá ngao du sơn thủy. Còn Thiền Sư Đông Sơn trở về Triều Vân và yêu cầu đừng ai tới lui thăm viếng cho đỉnh non cao đừng vướng bụi kinh thành”

Tuồng nầy mình mới nghe gần đây và rất thích thú. Thích thú với nhân vật, cốt chuyện, tính nhân văn và cả ca diễn của các nghệ sĩ.

Hễ có sanh ắc là có tử, có trùng phùng ắc sẽ có phân ly, cuộc đời đâu có thay đổi chi…

Vẫn như thường lệ, Thanh Sang và Hồng Nga với hai vai phụ, quá xuất thần khi thể hiện tình cảm mẫu tử thiêng liêng và trọng trách của người giữ ngai vàng khi đứng trước lựa chọn giữa Triều cang và Gia thất. Hai vai diễn này về sau cũng có vài người ca diễn nhưng hoàn toàn không vượt được bản thâu ban đầu nầy.

  • Tuồng: Đường gươm Nguyên Bá
  • Tác giả: Hoa Phượng
  • Đạo diễn: Loan Thảo – Hoàng Việt
  • Cổ nhạc: Văn Giỏi
  • Nghệ sĩ: Minh Vương (Nguyên Bá), Thanh Tuấn (Ngũ Châu), Thanh Sang (Sứ quân), Hồng Nga (Sứ quân phu nhơn), Chí Tâm (Đông Sơn Thiền Sư), Thanh Kim Huệ (Thủy Cúc)…