Thể điệu: Lý cây bông

Bông xanh, bông trắng rồi lại vàng bông, ơi người ơi!
Bông lê sao bằng bông lựu, ơi người ơi!
Rằng a ý a đố rằng, bông rồi lại mấy bông.
Rằng a ý a đố rằng, bông rồi lại mấy bông./.

Chắc trong chúng ta không ai không biết bản dân ca Nam Kỳ nầy, những câu ca gắn liền với tuổi thơ, từ những ngày bập bẹ biết hát ca.

Hoặc ở quê mình thì hay nghe câu nầy, nhứt là mấy buổi chiểu loa phóng thanh hay phát

Trăng lên soi sáng đồng ruộng miền quê, ôi Gò Công
Trăng lên cao càng soi rộng, ôi dòng sông.
Hàng cây trái sai trĩu cành. Khoe mình đẹp trước trăng.
Xuồng ai lướt xuôi theo dòng, trăng hoà cùng bóng em .

Trong sân khấu cải lương, điệu lý nầy cũng rất thường xuyên được xử dụng, coi một số video nhé.