Coi lợi lớp hát “Giọt máu chung tình”

“Giọt máu chung tình” ban đầu là một tiểu thuyết hoa tình của Tân Dân Tử được ấn bản lần đầu ở Sài Gòn hồi những năm 1920. Với câu chuyện về tình yêu của Võ Đông Sơ và Bạch Thu Hà. Tiểu thuyết nầy sau được các soạn giả cải lương chuyển thể thành các tuồng hát, mà nổi tiếng nhứt có lẽ là tuồng “Giọt Máu Chung Tình” của đoàn Bạch Công tử Lê Công Phước George với cô đào Phùng Há trong vai Võ Thu Hà.

Nhiều bạn cứ nghe qua Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà qua vài câu hát hay cất lên lúc trà dư tửu hậu trong bản vọng cổ Võ Đông Sơ của soạn giả Viễn Châu “biên cương lá rơi Thu Hà em ơi….”, nhưng cũng không nhiều bạn biết rõ về thiên tình sử nầy.

Chuyện kể là…

Võ Đông Sơ là con của Hoài Quốc công Võ Tánh và công chúa Ngọc Du. Bạch Thu Hà là con quan Tổng trấn Tây Thành Bạch Công. Sau khi Võ Tánh tuẫn tiết, Võ Đông Sơ sống với người chú ruột miệt Bình Định luyện võ, ôn văn chờ dịp đền ơn vua trả nợ san hà. Lúc bấy giờ có giặc Tàu Ô đang hoành hành, triều đình mở khoa thi để chọn tướng tài dẹp giặc. Võ Đông Sơ ra kinh ứng thí. Trong thời gian lưu lại ở kinh kỳ, chàng làm quen với Triệu Dõng – một người con có hiếu “bán kiếm báu” nuôi mẹ. Cũng tại đây Võ Đông Sơ gặp phải sự đố kỵ tài năng văn võ và sự ganh tỵ của Bạch Xuân Phương – anh ruột của tiểu thư Bạch Thu Hà, là một công tử rất độc ác, bất tài, hãm hại Võ Đông Sơ nhiều lần suýt mất mạng nơi xứ lạ.

Trong một lần Võ Đông Sơ ra tay đánh bọn cướp cứu tiểu thư Bạch Thu Hà trên đường đi lễ chùa, đôi trai tài gái sắc đã phải lòng nhau. Dưới ánh trăng rằm, bên ngôi cổ tự, hai người đã thề nguyện chuyện trăm năm. Sau đó, Võ Đông Sơ thi đỗ võ quan được phong làm đô úy lãnh quân đi dẹp giặc quấy phá. Ở nhà, Bạch Thu Hà bị gia đình bắt phải lấy một tên bạn của anh trai Bạch Xuân Phương tên là Trần Xuân. Bạch Thu Hà bỏ trốn khỏi nhà, thân gái dặm trường phiêu bạt đi tìm người yêu Võ Đông Sơ. Trong cơn hoạn nạn, Bạch Thu Hà được Triệu Dõng và em gái Triệu Dõng là Triệu Nương cứu giúp thoát khỏi tay chủ sơn trại Nhứt Lang ép làm vợ.

Sau cùng, Võ Đông Sơ – Bạch Thu Hà lại được trùng phùng nhưng không lâu sau, biên ải có giặc xâm phạm, vua ban chiếu cử Võ Đông Sơ cầm binh lên Lạng Sơn đánh đuổi giặc xâm phạm bờ cõi. Nhiều trận đánh nhau ác liệt, Võ Đông Sơ bị tử trận. Trong phút giây hấp hối chàng không ngừng gọi tên Bạch Thu Hà và nhắn gởi ba quân báo hung tin cho nàng hay. Bạch Thu Hà đã khóc thảm thiết bên linh cữu Võ Đông Sơ và dùng gươm báu quyên sinh để giữ trọn chung thủy với người tình.

Đây là một lớp diễn chân phương, nhiều xúc động của cô đào Kiều Oanh trong phim Đất Phương Nam lúc Bạch Thu Hà chuẩn bị quyên sinh để giữ trọn lời thề. Phải nói thêm là Kiểu Oanh là cô đào được đào tạo ca diễn cải lương, nhưng cuối cùng lại chọn hài kịch làm nghiệp gắn bó. Giọng Kiều Oanh dầy, nhấn nhá rất chân phương nhiều cảm xúc.