Xuống phố với em Nhàn

Lục lại hình cũ, chợt tìm lợi đuợc mấy tấm hình mình chụp cho em gái học chung tên Nhàn. Nhớ lợi một thời cũng cầm máy chụp hình lang thang đây đó với thiên hạ 🙂

Hình có sao xài vậy, không có chỉnh sửa

1.

_DSC0927

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .

_DSC0933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

_DSC0944

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

_DSC0950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

_DSC0965