Trả nhiêu làm nhiêu?

Trả lương nhiêu đó thì tôi chỉ làm nhiêu đó thôi, lý do gì tôi phải làm nhiều hơn?

Mình đã không ít lần gặp các bạn có suy nghĩ như vậy, thậm chí cả những người khá nhiều kinh nghiệm làm việc lẫn vốn sống. Sao vậy?

Khi bạn bước vào công ty, phỏng vấn với công ty đó, công ty đã cho bạn biết mức lương với các yêu cầu công việc phải làm. Vậy thì khi bạn đã đồng ý nghĩa là bạn đã chấp nhận và hài lòng với nó. Vậy sao bạn không vui vẻ và thoải mái mà làm bằng cái tâm người đi làm. Uhm thì ok, sẽ đến thời điểm nào đó, bạn cảm thấy công việc và mức lương không tương xứng nhau, bạn có thể bàn lại với cấp trên, nhân sự đánh giá lại năng lực và công việc của bạn. Còn bạn vẫn giữ nguyên cái tư duy này và bạn than là làm mãi mà không lên lương đó là tại bạn. Tại vì bạn tính toán mà quên mất là muốn nhận lại thì bạn phải cho đi. Còn bạn cứ mãi suy nghĩ sao công ty không cho bạn như mong muốn dù rằng bạn vẫn mãi ngồi chờ mà không hành động gì để công ty muốn cho.

Bạn mãi trách công ty này nọ không công bằng nhưng khi bạn làm việc kiểu chỉ chờ nhận lương thì bạn cũng đâu công bằng với công ty.  Còn bạn đã làm hết sức mà công ty vẫn không nhìn nhận thì nên chia tay bớt đau khổ, chứ không nên chỉ làm kiểu cho có vì điều đó hại chính bạn. Nó sẽ làm tư duy bạn tiêu cực, làm con người bạn chậm lại chánh nó sẽ cản chân cả con đường phát triển của bạn về sau.

Cứ cho đi rồi sẽ nhận lại nha!

Biên bằng điện thoại trong một ngày tâm trạng không tốt !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *