Hàn Quốc: mùa bông anh đào

Lần trở lại Hàn Quốc sau 7 năm, quá nhiều nhiều thay đổi.

Cũng thiệt may mắn khi trở lại đúng mùa bông anh đào nở, rợp cả vùng trời 🙂

Biểu tình ủng hộ Nữ tổng thống Park

Trai Hàn Xảng :))

 

2 thoughts on “Hàn Quốc: mùa bông anh đào”

    1. Chính xác thì Gành Đã Dĩa ở Việt Nam mình xuất sắc hơn nhiều, nhưng cách khai thác du lịch thì nước bạn ở mức độ thượng thừa 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *