THỂ ĐIỆU: TRUNG THU

Tương tự như điệu Cao Phi, thể điệu Trung Thu mang hơi Quảng với âm điệu nhanh, dồn dập nên phù hợp với bối cảnh vui, đối đáp bốp chát.

 

Trước khi văn nghệ mở màn
Tôi xin ca bản Trung Thu
Mẫu Đơn, Thính Ba-Bá Hoa, Ngũ Điểm-Bài Tạ qua bài Giao Duyên
Ca bản Văn Thiên Tường, ca bản ca Xuân Tình
Ca cho rồi một lớp Xàng Xê, ca hết bài Khóc Hoàng Thiên
Tám câu Nam Ai, Nam Xuân
Ca lại cái bài Liêu Giang
Ca qua Cao Phi, Tấn Phong
Ca lại cái bài Thu Phong
Ca cho hết bản Nặng Tình Xưa
Xang Xừ Líu qua Mộng Lầu Thu
Lý Con Sáo, Mẫu Tầm Tử qua Ngựa Ô Nam
Bài ca Tìm Hoa Kiều Nương
Ca bản Phong Ba Đình
Ca bản ca Xuân Tình qua Lạc Xuân Hoa.

1 thought on “THỂ ĐIỆU: TRUNG THU”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *