Thể điệu: XANG XỪ LÍU

Bản Xang xừ líu nầy mình hòa đờn cùng cô giáo theo ngón đờn của Vũy Chổ. Ngón tay mình vẫn chưa nhuyễn và nhìn hơi… tục 🙁

Có đôi chỗ còn vướng víu, sẽ phải cố gắng hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *