NON NƯỚC TRÀNG AN

Ngày xưa mình bị ấn tượng với cảnh vật nơi nầy qua phim Thiên Mệnh Anh Hùng, sau nầy mình cũng có dịp đến đây và đúng là không thất vọng. Mặc dầu hôm mình tới thì trời vừa mới mưa xong 🙁

_DSC0032

_DSC0035

_DSC0039

 

_DSC0075

_DSC0147

_DSC0190

_DSC0421

_DSC0219

_DSC0001