Bài bản: Lưu Thủy Trường

Lưu Thủy Trường là một trong 20 bài bản tổ của Đờn ca tài tử Nam Kỳ và thuộc vào một trong sáu bản Bắc gồm: Lưu thủy trường, Phú lục chấn, Bình bán chấn, Cổ bản, Xuân tình chấn và Tây thi.

Lưu Thủy trường  mang điệu nhạc nhàn hạ, khoan thai, phù hợp với cảnh trí thanh nhàn, non xanh nước biếc, cỏ hoa chim chóc. Lưu Thủy Trường là do Lưu Thủy Đoản phát triển, kéo dài ra. Một câu của “đoản” bằng hai câu của “trường”.  Bài này có 4 lớp, 32 câu; bản mình đờn là 16 câu đầu.

Bản Lưu Thủy Trường với tích Bá Nha Tử Kỳ, người đờn guitar phím lõm là thông gia của ba mình 😀

Bản Lưu Thủy Trường với tích Thúy Kiều Kim Trọng

Bản hòa tấu của Nhạc sư Vĩnh Bảo và cô Hải Phượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *