BALI ở đâu?

Tình hình là mới nhận được thơ của một cô bạn người Singapore ở công ty cũ, khá thân với nhau từ hồi còn làm chung đến tận bây giờ. Thơ biên rất đẹp và được gói cẩn trọng trong một phong bì lớn, bên trong nữa là một thiệp báo tin vui về việc cô sẽ cưới giữa năm nầy cùng lời mời tham dự lễ cưới ở … Bali.

Đang đau đầu là sẽ đến đó bằng cách nào, làm gì và đi với ai ?

20150211_135208

2 thoughts on “BALI ở đâu?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *