Cái thẻ nhân viên

Hôm rồi đi ăn với vài người bạn, một trong các người bạn thấy cái thẻ nhân viên mới của mình thì phán một câu là “thay vì để tiền làm ba cái thẻ tào lao nầy, thì lấy tiền đó tăng lương cho nhân viên…”. Nếu là một người bình thường thì mình sẽ không quan tâm, nhưng bạn nầy là một trong những người khá thành công trong ngành tiếp thị quảng cáo, làm việc ở công ty nước ngoài lớn thì việc nhận thức hời hợt về nó làm mình suy nghĩ nhiều.

Khi đánh giá một công ty, cụ thể hơn là văn hoá doanh nghiệp của công ty thì bao gồm các giá trị tinh thần, vật chất và tri thức, là toàn bộ các quy tắc ứng xử phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là ý chí tinh thần của tập thể có tác động tới hành vi, thái độ, quan niệm, niềm tin và quan hệ của các thành viên trong công ty. Việc xây dựng một hình ảnh chuyên nghiệp từ những cái nhỏ nhặt nhứt thể hiện tính nghiêm túc của công ty đó, và cái thẻ nhân viên là “bộ mặt” mà công ty thể hiện đầu tiên với người bên ngoài.

Chắc chắn là sau chuyện đó, mình và bạn đó sẽ không bao giờ đề cập tới vấn đề về tiền. Đối với bạn có vẻ tiền là số một.

Cái thẻ của mình mình thấy đẹp, còn bạn mình thấy… tào lao!

2 thoughts on “Cái thẻ nhân viên”

  1. thì ra Phong làm chung công ty với Nghĩa – bạn của anh
    trùng hợp nhiều ha
    anh em mình phải tranh thủ hẹn hò gặp mặt là đc rồi đó 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *