CHỤC HỘT VỊT

“Bảy với ba tính ra một chục

Tam tứ lục tính lại cửu chương

Liều bề đáp đặng thì thương

Đừng coi rồi bỏ đời thường cười chê…”

 

Ai người Nam Kỳ chắc đã ít nhiều đã từng nghe qua cách đếm “một chục”, nhứt là trong buôn bán trao đổi hàng hóa. Đây là một nét vô cùng đặc trưng của người ớ đây.

Chục nguyên nghĩa là mười (10). Nhưng khái niệm chục trên đất Nam Kỳ là một con số được biến thiên theo quy chuẩn của mỗi miệt nên chục là mười mấy tùy theo mỗi địa phương. Đó là một chuẩn mực được sự đồng thuận của hầu hết mọi người trong vùng miền đó. Đơn cử như ở miệt Lái Thiêu, Sàigon, nếu mua trái cây thì chục tính là mười trái; Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre chục mười hai; Cái Bè, Vĩnh long chục muời bốn; Cần Thơ chục mười hai; đặc biệt hơn thảy là ở Sa Đéc tính chục mười tám.

Có giả thuyết cho rằng ở Nam Kỳ thời trước thiên nhiên thuận lợi, tôm cá đầy đồng, đất đai màu mỡ; lại là lưu dân nên ai cũng đùm bọc nhau mà sống ở miền đất mới. Do vậy mọi người sẳn sàng hào phóng với nhau, vừa bán vừa cho nên mới có việc bán mớ cá mớ rau rổ tép chục hột gà hột vịt.  Riết thành lệ nên chẳng ai thắc mắc vì sao như thế, miệt này miệt kia không nhìn nhau mà toan tính thiệt hơn.

Biên ở Bình Thạnh Đông, Gò Công, 25/11/2014, nhơn học trò cũ của mẹ tới nhà tặng chục hột vịt mười hai mừng ngày Nhà giáo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *