Ổn định

Ở đất nước Việt Nam mình suốt chiều dài lịch sử chưa bao giờ được an bình, cho nên…. hoa hậu cũng có lúc đẹp lúc xấu, xăng có lúc tăng nhiều lúc tăng ít, ổ gà lúc sâu lúc cạn… nhưng được cái là tham nhũng rất ỔN ĐỊNH, đặc biệt trong chế độ nầy.

Hoan nghênh!

http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/son-la-cong-trinh-nho-bi-can-bo-rut-ruot-45-ty-3281124/

 

1 thought on “Ổn định”

  1. Đúng quá anh. Ngày nào cũng đi ngang cái học viện cán bộ rộng thênh thang không 1 bóng người ở Bình Thạnh, mà e tường đi qua nghĩa địa. Trong khi các trường tiều học thì k có sân chơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *