PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CẢM TƯỞNG

Sáng nay tòa nhà minh làm việc có diễn tập phòng cháy chữa cháy:

  • Công ty Đại Hàn: chạy ra tới cửa “chết pà, em chưa nhập hệ thống, thôi anh chạy đi, chừng nào cháy thiệt em sẽ chạy”
  • Công ty Mỹ: “ê, mua dùm tao bịch xôi đi, sáng chưa ăn sáng nên chạy hổng nổi”
  • Công ty Pháp: “ăn bánh tráng trộn trong kho nha bây…nhanh lên”
  • Công ty Nhựt Bổn: sếp đứng ngay cổng ra vô, điểm danh chạy hết chưa. Chạy ra đúng điểm tập kết, điểm danh, thiếu nguời thì đứng chờ chừng nào đủ mới thôi.
  • Công ty Việt Nam: đứng khoanh tay ngay thang máy nhấn nhấn nhấn nhấn (nhấn nhiều lần, nhấn lấy nhấn để), gương mặt quạo quọ vì thang máy không mở cửa. Xong. Xách đít trở lại công ty làm việc tiếp như không có gì xảy ra.

Hết, ai cũng an toàn lần nầy!

Saigon 29/10/2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *